TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Na tym kierunku nauczysz się:

» organizować działalność turystyczną
» organizować imprezy i usługi turystyczne
» obsługiwać klientów korzystających z usług turystycznych
» rozliczać imprezy i usługi turystyczne
» swobodnie komunikować w obcym języku

Kwalifikacje do zdobycia:

TG.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
TG.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Przedmioty punktowane na świadectwie: j. polski, j. obcy, geografia, informatyka
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia

Kształcenie praktyczne możesz odbyć w biurach podróży, punktach informacji turystycznej oraz innych podmiotach świadczących usługi turystyczne. Absolwent tego kierunku może znaleźć zatrudnienie w biurach podróży i agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji zajmujących się organizacją i promocją turystyki, obiektach noclegowych, biurach organizatorów kongresów i konferencji, jako pilot wycieczek, przewodnik i animator czasu wolnego.