TECHNIK HOTELARSTWA

TECHNIK HOTELARSTWA

Tu nabędziesz umiejętność:
» prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich
» rezerwowania usług hotelarskich
» wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji
» przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości
» przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
» przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe
» swobodnej komunikacji z gościem hotelowym w językach obcych

Kwalifikacje do zdobycia:

TG.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji
TG.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Przedmioty punktowane na świadectwie: j. polski, j. obcy, geografia, informatyka
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia

Zajęcia związane z nauką zawodu będą prowadzone w nowocześnie wyposażonej pracowni hotelarskiej oraz salach komputerowych, ponadto odbędziesz atrakcyjne praktyki zawodowe w kraju lub za granicą.Technik hotelarstwa znajdzie zatrudnienie w różnego rodzaju obiektach hotelarskich, jak np. hotele, motele, pensjonaty, na promach, statkach, w branży lotniczej. Może on również prowadzić własną działalność gospodarczą, np. gospodarstwo agroturystyczne. Oprócz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie absolwent otrzymuje (w j. polskim i obcym) Europass – Suplement do Dyplomu opisujący kompetencje zawodowe oraz zawody pokrewne według ustaleń UE, takie jak: organizator usług cateringowych, pracownik biurowy, kasjer walutowy, pracownik informacji turystycznej recepcjonista, stewardessa, inspektor piętra hotelowego.