STATUT

Statut Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

Statut Szkoły w wersji PDF

DZIAŁ I – INFORMACJE O SZKOLE

DZIAŁ II – CELE I ZADANIA SZKOŁY ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI

DZIAŁ III – ORGANY SZKOŁY

DZIAŁ IV – ORGANIZACJA SZKOŁY

DZIAŁ V – ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

DZIAŁ VI – PRACOWNICY SZKOŁY

DZIAŁ VII – UCZNIOWIE SZKOŁY

DZIAŁ VIII – WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

DZIAŁ IX – CEREMONIAŁ SZKOŁY

DZIAŁ X – POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE