WAŻNE INFORMACJE

List z okazji Dnia Edukacji Narodowej do nauczycieli od Krzysztofa Kubowa