SAMORZĄD

OPIEKUNOWIE

mgr Magdalena Ostaszewska-Kozber

mgr Kamila Wydra

PRZEWODNICZĄCY

Kamil Denis – 1 AL

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Konrad Dorożyński – 3 HA

SKARBNIK

Weronika Piastowska – 2 EL